Rüyada Cennet Görmek


Rüyada Cennet Görmek

Rüyada cennet görmek, iyidir. Cennet rüyaları hayra ve iyiye yorumlanır. Rüyasında cen­neti gören kimse, istek ve arzusuna, maksat ve mu­radına kavuşur şeklinde yorumlanır. İmâm-ı Nablûsî’nin yorumu: Bir kimse rüyasın­da cenneti olduğu gibi, tam ve net olarak açık bir şe­kilde görse, bu rüyası onun tüm istek ve arzularına kavuşacağına, muradının gerçekleşeceğine, üzüntü­lerinin, keder ve sıkıntılarının gideceğine işarettir.
• Rüyasında kendisinin cennete girdiğini gören ki­şi, cennete girmesine sebep ve vesîle olacak hayırlı ameller işleyeceğine işaretle yorumlanmıştır.
• Kişinin rüyasında bütün insanların cennete gir­diklerini görmesi, o senenin bolluk ve ucuzluk olaca­ğına, meyve ve sebzelerin, zirâat ürünlerinin çok be­reketli olacağına işarettir.
• Rüyasında eşiyle (hanımı ile) beraber cennete gir­diğini gören kişi bu dünyada eşiyle iyi bir şekilde ge­çindiğine işaret olarak yorumlanır.
• Bazı yoruma göre: Rüyasında cennete girdiğini görmek, zahmet ve meşakkatten (güçlüklerden zorluk­lardan) kurtulmaya, üzüntü ve kederden kurtuluşa, selâmete çıkmaya işaret olarak yorumlanır.
• Hasta olan bir kişinin rüyasında cennete girdi­ğini görmesi, içinde bulunduğu hastalığından iyile­şeceğine, pek yakında hastalığından şifa bulacağına, eski sıhhat ve sağlığına kavuşacağına işarettir.
• Câfer-i Sadık (A.S.)’ın yorumu: Rüyada cenneti görmek, cami’ zikir meclisleri, hacc, cihad, ilim ve güzel amel gibi şeylere işaretle yorumlanır.
• İsmail el’Eş’âs’ın yorumu: Rüyasında cennete girdiğini görmek, helâl mala ve bol berekete, Yüce Allah’tan korkmaya (takud ehli olmaya), rızkın artma­sına, üzüntü ve kederden kurtuluşa işarettir.

Rüyada Cennet Görmek ile Benzer Yazılar:

13 Ekim 2013 Saat : 1:21
  C

Rüyada Cennet Görmek Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

 Son Yazılar FriendFeed
reklam
reklam
reklam
reklam